Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób Yakima wykorzystuje i chroni wszystkie informacje przekazywane nam przez użytkownika podczas korzystania z tej witryny internetowej. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych użytkowników. Jeśli poprosimy o podanie pewnych informacji mogących identyfikować użytkownika podczas korzystania z witryny, gwarantujemy, że będą one wykorzystane wyłącznie w zgodności z niniejszą polityką prywatności. Niniejsza polityka może okresowo ulegać zmianie poprzez aktualizację tej strony.

Zgoda

Wyrażając zgodę na niniejszą politykę prywatności, użytkownik zezwala firmie Yakima na przetwarzanie swoich danych osobowych do wyraźnie określonych celów. Zgoda jest wymagana, aby firma Yakima mogła przetwarzać oba rodzaje danych osobowych i musi ona być wyrażona w sposób jasno sprecyzowany. W przypadku, gdy prosimy o podanie poufnych danych osobowych, zawsze będziemy informować użytkownika o powodach i sposobach wykorzystania tych informacji.

Dlaczego Yakima musi zbierać i przechowywać dane osobowe?

Informacje przez nas gromadzone są wykorzystywane do świadczenia żądanych usług, poprawy komfortu korzystania z naszych witryn internetowych, utrzymywania oferty i ulepszania naszych produktów i usług oraz podejmowania odpowiednich decyzji marketingowych i biznesowych. Informacje mogą obejmować imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania i dane karty kredytowej. W każdym przypadku dokładamy wszelkich starań, aby gromadzenie i wykorzystanie informacji było właściwe dla danego celu i nie stanowiło naruszenia prywatności użytkownika.

W przypadku ubiegania się o pracę w firmie Yakima będziemy zbierać od kandydatów dane identyfikowalne osobowo w celu ukończenia naszego procesu rekrutacji.

Czy Yakima będzie udostępniać moje dane osobowe innym podmiotom?

W trakcie świadczenia usług naszym użytkownikom możemy przekazywać ich dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, z którymi firma Yakima zawarła umowę współpracy. Wszelkie strony trzecie mogące być odbiorcami tak udostępnianych danych użytkownika są zobowiązane do bezpiecznego ich przechowywania oraz korzystania z tych informacji wyłącznie w celu świadczenia dostarczanych usług. Kiedy dane użytkownika nie będą już dłużej wymagane do świadczenia danej usługi, podmioty te usuną informacje osobowe zgodnie z procedurami firmy Yakima. Chcąc przekazać wrażliwe dane osobowe użytkownika stronom trzecim, zrobimy to dopiero po uzyskaniu zgody użytkownika, chyba że przekazanie danych jest wymagane prawem.

W jaki sposób Yakima będzie używać moich danych osobowych?

Firma Yakima będzie przetwarzać (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) informacje podane przez użytkownika w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności. Dołożymy wszelkich starań, aby dane użytkownika były dokładne i aktualne oraz aby nie były przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Firma Yakima jest zobowiązana do zachowania informacji zgodnie z przepisami prawa w odniesieniu do danych takich, jak informacje wymagane do celów podatku dochodowego oraz audytów. Długość okresu przechowywania pewnych rodzajów danych osobowych może podlegać też określonym wymogom sektora biznesowego i uzgodnionym praktykom działalności. Dane osobowe mogą być przechowywane poza tymi okresami w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych.

Dane użytkownika wykorzystywane do celów marketingowych będą przez nas przechowywane do momentu powiadomienia firmy Yakima przez użytkownika, że nie chce on dalej otrzymywać tych informacji.

Prawa użytkownika

Poniżej podsumowaliśmy prawa użytkownika w ramach rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Niektóre z nich mają charakter złożony. Zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi przepisami i wytycznymi organów regulacyjnych w celu pełnego wyjaśnienia tych praw.
Główne prawa użytkownika wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych to:
• prawo dostępu do danych;
• prawo do sprostowania danych;
• prawo do bycia zapomnianym;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego; oraz
• prawo do wycofania zgody.

Międzynarodowy transfer danych osobowych użytkownika

Posiadamy biura i placówki w Australii, Azji i Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnej z tych lokalizacji. Przesyłanie danych będzie chronione odpowiednimi zabezpieczeniami w obrębie naszej polityki i procedur ochrony danych.

Jak używamy plików cookie

Cookie to mały plik, który „prosi” o pozwolenie na umieszczenie go na twardym dysku komputera. Po wyrażeniu przez użytkownika zgody plik jest dodawany do komputera, pomagając analizować ruch sieciowy lub informując o odwiedzaniu określonych witryn. Pliki cookie umożliwiają aplikacjom internetowym rozpoznanie określonego użytkownika. Aplikacje mogą w ten sposób dostosowywać swoją funkcjonalność do indywidualnych potrzeb, upodobań i awersji, gromadząc i zapamiętując informacje o preferencjach danej osoby. My używamy plików cookie do rejestrowania ruchu w sieci, aby móc określić używane strony internetowe. Pomaga nam to analizować ruch danych i ulepszać naszą witrynę pod kątem wygody i dostosowania do potrzeb klienta. Używamy tych informacji wyłącznie do celów analizy statystycznej, po czym są one usuwane z systemu. Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie pomagają nam zapewnić użytkownikowi większy komfort korzystania z naszej witryny, umożliwiając monitorowanie przydatności i popularności określonych stron. Plik cookie w żaden sposób nie zezwala na dostęp do komputerów czy informacji użytkowników, innych niż te, które oni sami zdecydowali się udostępnić. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych akceptuje je automatycznie, ale zwykle możliwe jest zmodyfikowanie ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, jeśli użytkownik sobie tego życzy. Może to jednak uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny internetowej.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika. W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury ochrony i bezpieczeństwa informacji gromadzonych online.

Hiperłącza do innych stron internetowych

Nasza witryna może zawierać łącza do innych branżowych stron internetowych. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku użycia takich łączy do opuszczenia naszej witryny nie mamy żadnej kontroli nad stroną docelową. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za ochronę i prywatność jakichkolwiek informacji, które użytkownik poda lub udostępni podczas odwiedzin takich stron trzecich, a takie witryny nie podlegają niniejszej polityce prywatności. Zalecamy zachowanie ostrożności i zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą na danej stronie internetowej.

Uwaga!
Jeśli w jakimkolwiek momencie użytkownik uważa, że informacje, które przetwarzamy odnośnie jego/jej osoby są nieprawidłowe, może wnioskować o wgląd w te dane, a nawet o ich korektę lub usunięcie. Chcąc zgłosić skargę w sprawie wykorzystania przez nas swoich danych osobowych, należy skontaktować się z nam, klikając tutaj.

W przypadku niezadowolenia z naszej reakcji lub przekonania, że przetwarzamy dane osobowe użytkownika niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego.