Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje na tej stronie internetowej są umieszczone wyłącznie w ogólnym celu informacyjnym.

Informacji dostarcza Yakima Europe Coöperatief U.A i pomimo starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie czynimy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, odpowiedniości albo dostępności w odniesieniu do strony internetowej albo informacji, produktów, usług, danych, cen lub związanych z nimi obrazów w jakimkolwiek celu umieszczonych na stronie internetowej. Poleganie na tych informacjach odbywa się zatem na wyłączne ryzyko użytkownika.

W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia, w tym szkody pośrednie lub wynikowe, lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków spowodowane albo związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony użytkownik może przejść do innych stron, które nie znajdują się pod kontrolą Yakima Europe Coöperatief U.A. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych stron. Włączenie jakichkolwiek łączy do innych stron internetowych nie oznacza automatycznie rekomendacji ani poparcia dla poglądów wyrażonych na tych stronach internetowych.

Wkładamy wiele wysiłku w to, aby nasza strona działała bezproblemowo. Jednakże Yakima Europe Coöperatief U.A nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność strony internetowej z powodu problemów technicznych leżących poza naszą kontrolą.