Yakima - Polityka plików cookie w obszarach Europy, Australii i Azji

Niniejsza polityka stanowi pomocne wyjaśnienie okoliczności i powodów, dla których pliki cookie mogą być przesyłane użytkownikowi podczas odwiedzania witryn internetowych Yakima Europe i Yakima Australia (określanych w tym dokumencie jako „my”, „nas” lub „nasze”); przedstawia też sposoby blokowania i/lub usuwania plików cookie.

  • Czym są pliki cookie i jak działają?
  • Jakie są kategorie plików cookie?
  • Jak mogę zablokować i/lub usunąć pliki cookie?
  • Czy ta polityka ulega zmianie?
  • Komentarze i uwagi

1. Czym są pliki cookie i jak działają?

„Pliki cookie” to informacje tekstowe przekazywane przez witrynę internetową na dysk twardy komputera użytkownika lub na inne urządzenie służące do surfowania w sieci w celach ewidencjonowania danych. Pliki cookie umożliwiają witrynie zapamiętywanie ważnych informacji, ułatwiających korzystanie z danej strony. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres obowiązywania” i losowo wygenerowany unikalny numer lub inną wartość. Podobnie jak większość witryn internetowych, używamy różnych kategorii plików cookie do różnych celów poprawy jakości korzystania z naszych zasobów.

W zależności od celu używamy cookie sesyjnych - plików tymczasowych, które pozostają w pliku cookie przeglądarki do momentu opuszczenia witryny, oraz cookie trwałych - zachowywanych w pliku cookie przeglądarki użytkownika przez czas znacznie dłuższy (choć zależny od okresu obowiązywania określonego pliku cookie).

2. Jakie są kategorie plików cookie?

Zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Izby Handlowej, pliki cookie można podzielić na następujące kategorie:

Niezbędne

„Niezbędne pliki cookie” umożliwiają użytkownikowi nawigację w danej witrynie i korzystanie z wyraźnie określonych przez siebie funkcji. Bez tych plików cookie wskazane funkcje nie działałyby.

Niezbędne pliki cookie są zwykle cookie tymczasowymi, usuwanymi przy zakończeniu sesji przeglądarki.

Zaakceptowanie tych plików cookie jest warunkiem korzystania z witryny, a więc w przypadku ich odrzucenia nie możemy gwarantować użytkownikowi poprawności działania naszych odwiedzanych stron.

Wydajnościowe

„Wydajnościowe pliki cookie” zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny, jakie strony odwiedza i jakie błędy napotyka. Ten rodzaj cookie nie zbiera żadnych danych identyfikujących użytkownika - wszystkie informacje są gromadzone anonimowo i w formacie zbiorczym, służąc wyłącznie jako pomoc dla nas w ulepszaniu funkcjonalności witryny, rozumieniu zainteresowań naszych użytkowników oraz mierzeniu skuteczności reklam. Te cookie umożliwiają nam też śledzenie całkowitej liczby osób odwiedzających naszą witrynę. Większość wydajnościowych plików cookie jest plikami tymczasowymi, usuwanymi przy zakończeniu sesji przeglądarki.

W pewnych przypadkach niektóre z tych cookie są zarządzane w naszym imieniu przez podmioty zewnętrzne, którym jednak nie zezwalamy na używanie plików cookie do celów innych niż wskazane powyżej. Niektóre z takich zewnętrznych wydajnościowych plików cookie nie są plikami tymczasowymi i mogą mieć różne okresy obowiązywania.

Do rejestrowania wizyt na określonych stronach naszej witryny używany tzw. śledzącego pliku cookie. Wskazuje on reklamę, która skłoniła użytkownika do odwiedzin. Kliknięcie poniższego łącza dezaktywuje otrzymywanie tego pliku cookie:

http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Odrzucenie przez użytkownika wydajnościowych plików cookie sprawi, że nie będziemy mogli wykorzystywać informacji z odwiedzin naszej witryny do zaoferowania lepszej funkcjonalności stron w przyszłości.

Funkcjonalne

„Funkcjonalne pliki cookie” służą do świadczenia usług lub zapamiętania ustawień użytkownika. Może to obejmować pamiętanie nazwy użytkownika, w przypadku wybrania opcji „zapamiętaj mnie” na stronie logowania. Te pliki cookie pomagają spersonalizować korzystanie przez użytkownika z witryny internetowej Yakima. Służą też pomocą w zarządzaniu pewnymi innymi działaniami, takimi jak np. konkursy i loterie fantowe online. W takich przypadkach możemy powiązać dane osobowe użytkownika z odnośnym plikiem cookie.

Cookie funkcjonalne z uwagi na swój charakter są plikami trwałymi, tak aby komputer użytkownika był zapamiętany i rozpoznany przy powrocie do naszej witryny.

Niektóre z tych cookie są zarządzane w naszym imieniu przez podmioty zewnętrzne - ale w takich przypadkach nie zezwalamy stronie trzeciej na używanie plików cookie do celów innych niż wskazane powyżej.

Odrzucenie plików cookie, w tym cookie funkcjonalnych, może skutkować niemożnością zaoferowania przez nas użytkownikowi pewnych usług i funkcji.

Ukierunkowane

„Ukierunkowane pliki cookie” zbierają najwięcej informacji o użytkownikach. Te pliki cookie są używane do przekazywania użytkownikom reklam najtrafniej odpowiadających ich preferencjom i zainteresowaniom.

Nie będziemy wykorzystywać cookie ukierunkowanych bez wyraźnej zgody użytkownika, uzyskanej zwykle w drodze rejestracji i/lub przyzwolenia na otrzymywanie określonej usługi.

3. Jak mogę zablokować i/lub usunąć pliki cookie?

Nie chcąc otrzymywać plików cookie lub w przypadku życzenia, aby przeglądarka powiadamiała użytkownika o otrzymaniu pliku cookie, należy skonfigurować opcje przeglądarki. Wszystkie zainstalowane pliki cookie można łatwo usunąć w folderze cookie swojej przeglądarki.

Wybranie opcji „cookies” w funkcji „Pomoc” przeglądarki wskaże miejsce przechowywania folderu z plikami cookie.

Jednak w przypadku wyłączenia wszystkich plików cookie korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może nie być możliwe, a pewne strony internetowe mogą nie działać poprawnie.

4. Czy ta polityka ulega zmianie?

Od czasu do czasu możemy być zobligowani do zmiany niniejszej polityki plików cookie. Powody mogą być wielorakie; w chwili obecnej, na przykład, nasza polityka nie zezwala na zakupy pewnych rodzajów produktów online za pośrednictwem naszych witryn, ale gdyby zasady te miały ulec zmianie, chcielibyśmy używać plików cookie do monitorowania internetowych zakupów użytkownika w celu zagwarantowania bezpieczeństwa transakcji oraz pomocy w obsłudze zakupów. Zalecamy więc okresowe odwiedzanie tej strony pod kątem ewentualnych aktualizacji.

5. Komentarze i uwagi

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące naszej polityki plików cookie prosimy kierować do nas na adres info@yakima.eu lub  info@yakima.com.au